ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วเข้าระบบไม่ได้
 
รายละเอียด
เปลี่ยนรหัสผ่านครั้งแรกแล้วระบบขึ้นว่า รหัสไม่ถูกต้องหลายครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อ.นพวรรณ Email p_prissy@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
02 กรกฏาคม 2556   เวลา 11:03:09 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 05 กรกฏาคม 2556 เวลา 16:33:16 น.
  เรียน อ.นพวรรณ
รบกวนอาจารย์ช่วยแจ้งนามสกุลด้วยครับ เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อนพวรรณ หลายคนครับ เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและแก้ไขได้ถูกต้องครับ