ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไม่มีรายชื่อนักศึกษาท่ีสอน
 
รายละเอียด
- ไม่มีรายชื่อนักศึกษาท่ีสอนทั้ง 3 หมู่เรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 - ขอให้ใส่รายชื่่อนักศึกษาท่ีสอนทั้ง 3 หมู่เรียน ไว้ให้ด้วย เพราะต้องกรอกคะแนน และเกรดให้นักศึกษา ขอบคุณมากครับ
 
เขียนโดย    
อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง Email SU_JUI2012@hotmail.co.th
 
เขียนเมื่อ   
18 กุมภาพันธ์ 2557   เวลา 13:21:07 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:57:42 น.
  เรียน อ.สมมารถ
เจ้าหน้าที่ดำเนินให้แล้วนะครับ