ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ใช้ปุ่มบันทึกเกรดทุกคนไม่ได้+ยืนยันส่งเกรดไม่ได้
 
รายละเอียด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผมได้ส่งเกรดออนไลน์ แต่พบปัญหาคือ ๑) ผมต้องการให้โปรแกรมคำนวนคะแนนรวม (Tt) เมื่อพิมพ์คะแนนใส่ลงเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ๓๕ รายชื่อ ตรวจสอบคะแนน ๒ รอบเพื่อความถูกต้อง แล้วกดปุ่มบันทึกเกรดทุกคน แต่ปุ่มไม่ทำงาน (ไม่มีผลใดๆเลย) จึงต้องบันทึกเป็นรายบุคคล โดยเริ่มใหม่ทั้งหมด แล้วมานั่งตรวจสอบรายละเอียดของคะแนนใหม่ (๒) หลังจากได้กดบันทึกทีละคนๆ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อย พิมพ์เกรดตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถยืนยันเกรดทุกคนได้ เพราะเมื่อกดปุ่มแล้ว ไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นเลย ไม่ได้เกิดจาก internet ของมหาวิทยาลัยขัดข้อง เพราะได้ตรวจสอบโดยเปิดเวบแล้ว เมื่อภาคการศึกษาที่แล้ว มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นกัน โดยผมได้ยืนยันเกรดส่งไปที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไป แต่ผลของการยืนยันไม่ได้ไปปรากฎที่สำนักศึกษาทั่วไป ส่งผลต่อการประกาศผลของคะแนนล่าช้า เลยมาจนถึงเปิดภาคการศึกษา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
เขียนโดย    
นายมนตรี เพชรนาจักร คณะมนุษยศาสตร์ฯ Email ืnmintra19@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
07 มีนาคม 2557   เวลา 09:32:38 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 07 มีนาคม 2557 เวลา 11:54:36 น.
  เรียน ผศ.มนตรี
ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นครับ ผมได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบให้แล้วครับ