ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เปลี่ยนรหัสใหม่
 
รายละเอียด
อาจารย์ได้เข้าไปเปลี่ยนรหัสใหม่แล้ว แต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนเลขใหม่แล้วมันไม่ตกลง รหัสใหม่ใช้ไม่ได้และรหัสเก่าก็เข้าไม่ได้คะ
 
เขียนโดย    
อาจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด Email Joyly_vru@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
17 เมษายน 2557   เวลา 13:02:42 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 07:43:53 น.
  เรียน อ.อัจฉราวรรณ
ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้แล้วนะครับ รหัสผ่านให้ใช้รหัสบัตรประชาชนเข้าไปก่อน แล้วไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามต้องการครับ