ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ผลการประเมินนักศึกษา
 
รายละเอียด
ทำไมผลการประเมินนักศึกษา วิชาการจัดการพัฒนาผู้เรียน ภาคการศึกษา 2/56 สาขาวิทยาศาสตร์ Sect.05 จำนวน 28 คน แต่ผลการประเมิน N = 2 คน ไม่ทราบว่าระบบมีปัญหาอะไรหรือไม่ เพราะข้อมูลไม่ครบครับ
 
เขียนโดย    
อาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง Email Su_Jui2012@hotmail.co.tn
 
เขียนเมื่อ   
11 พฤษภาคม 2557   เวลา 08:54:04 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:44:18 น.
  เรียน อ.สมมารถ
    เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูแล้วครับ พบว่าในรายวิชาดังกล่าว หมู่เรียนและ section ดังกล่าว มีนักศึกษาเข้ามาประเมิน 2 คน ครับ