ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ส่งรายงาน มคอ. 5 เป็น pdf. แล้วเปิดดูไม่ได้
 
รายละเอียด
ดิฉันเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำการทดลองส่งรายงาน มคอ. 5 นามสกุลของไฟล์เป็น .pdf ที่มาจากการเครื่องสแกน ซึ่งเมื่อได้ upload ผ่านระบบแล้ว โปรแกรมตอบรับว่าได้จัดเก็บไฟล์เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบโดยการเปิดไฟล์ที่เพิ่ง upload ปรากฎว่าไม่สามารถเปิดไฟล์ได้เลย ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ
 
เขียนโดย    
อ.วิริยาภรณ์ Email wiriya.klom@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
07 กรกฏาคม 2557   เวลา 11:55:21 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 08 กรกฏาคม 2557 เวลา 17:08:53 น.
  เรียน อ.วิริยาภรณ์
ผมสันนิษฐานว่า ขนาดไฟล์ใหญ่เกิน 2 MB ครับ ทำให้ UPLOAD ไม่ขึ้น SERVER ยังงัย อาจารย์ลองเช็คขนาดไฟล์ดูครับ แล้ว upload ขึ้นใหม่ครับ หรือส่งไฟล์ที่ upload ไม่ได้เข้าเมล์ผม wchinnat@hotmail.com แล้วผมจะตรวจสอบให้ครับ