ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เปิดดู "ตารางสอนอาจารย์" ไม่ได้ครับ
 
รายละเอียด
รหัส ประชาชน 1440300010081 ชื่ออาจารย์ ภวินท์พล โชติวรรณวิรัช สังกัดหลักสูตร โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เขียนโดย    
ภวินท์พล Email phawinpon@dietitian.in.th
 
เขียนเมื่อ   
15 กันยายน 2557   เวลา 12:51:06 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10:05:08 น.
  เรียน อ.ภวินท์พล
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับ