ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ตารางสอนอาจารย์ ผิดพราด
 
รายละเอียด
เปิดตารางสอนอาจารย์แล้วมีวิชาอื่นมากมายปนกันกับวิชาที่สอนจริง
 
เขียนโดย    
อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย Email rjansak@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
28 กันยายน 2557   เวลา 21:11:30 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 20:39:26 น.
  เรียน อ.ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้แล้วครับ