ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายชื่อ นศ วิชาชุมชนศึกษาผิด
 
รายละเอียด
วิชาชุมชนศึกษาที่ ดร.ประพีร์พร สอน รายชื่อในเวปไม่ตรงกับความจริง ต้องเป็นหมู่เรียน 571230701 แต่ในเวปเป็นหมู่เรียน 551233305 ช่วยแก้ไขด่วน
 
เขียนโดย    
ดร ประพีร์พร สวัสดิ์ดวง Email papeepon_28@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
25 ตุลาคม 2557   เวลา 10:19:56 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13:43:47 น.
  เรียน อ.ดร.ประพีร์พร สวัสดิ์ดวง

ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วครับ จากการตรวจสอบพบว่าในรายวิชานี้ section นี้มีนักศึกษาลงเรียนหลายหมู่เรียนครับ รายชื่อนักศึกษารหัส 57 จะอยู่ท้ายๆครับ