ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไม่สามารถเข้าระบบได้
 
รายละเอียด
ระบบแจ้งรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
 
เขียนโดย    
ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข Email p1_sirirat@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
16 พฤศจิกายน 2557   เวลา 08:26:10 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18:11:28 น.
  เรียน อ.ดร.ศิริรัตน์
จากการทดสอบการเข้าระบบด้วย รหัสบัตรประชาชน ทั้ง username และ password สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติครับ ถ้ายังไม่ได้รบกวนอาจารย์โทร.ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครับ