ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไม่สามารถดูตารางสอนในเทอม 1/2557 ได้ค่ะ
 
รายละเอียด
หลังจากส่งบันทึกขอเปลี่ยนผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครู ในเทอม 1/2557 ตารางสอนขึ้นเฉพาะรายวิชาที่สอนคู่ สำหรับรายวิชาที่สอนเดี่ยวไม่ปรากฎค่ะ รบกวนช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อ. นิตย์ เนี่ยงน้อย Email aj_nitt@yahoo.com
 
เขียนเมื่อ   
20 พฤศจิกายน 2557   เวลา 15:36:43 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19:52:33 น.
  เรียน อ.นิตย์
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วครับ ขอบคุณที่แจ้งปัญหาครับ