ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
นศ จองรายวิชาไม่ได้
 
รายละเอียด
นศพัฒนาปี 2 รุ่น 56 ( 561230701 และกลุ่ม 561230702) ในวิชากลุ่มเลือก ไม่ได้ใส่ไว้สองวิชา เลือกระหว่างเกษตรทางเลือกกับวิสาหกิจชุมชน ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเลือกวิชาได้ ช่วยกรุณาใส่วิชาให้ครบทั้ง 2 กลุ่มค่ะ คือรหัสวิชา 2592501 และ 2592401
 
เขียนโดย    
ดร. ประพีร์พร สวัสดิืดวง Email papeepon_28@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
01 ธันวาคม 2557   เวลา 09:34:41 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 02 ธันวาคม 2557 เวลา 18:32:15 น.
  เรียน ดร. ประพีร์พร
ได้แจ้งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วครับ ต้องรบกวนอาจารย์ติดต่อที่ สสว. ด้วยครับ