ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ตารางสอนไม่แสดง
 
รายละเอียด
ตารางสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ1/2 7กลุ่ม ไม่ขึ้นค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ชื่อ อ.ธัญญลักษณ์ สุทธิวานิช สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
 
เขียนโดย    
ธัญญลักษณ์ สุทธิวานิช Email
 
เขียนเมื่อ   
04 มกราคม 2558   เวลา 10:21:17 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 05 มกราคม 2558 เวลา 10:25:15 น.
  เรียน อ.ธัญญลักษณ์
ได้แจ้งหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วครับ อ.ลองตรวจสอบดูนะครับ ขอบคุณที่แจ้งปัญหาครับ