ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไฟล์ PDF ของรายงานสรุปผลประเมินอาจารย์ไม่ปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ประเมินค่ะ
 
รายละเอียด
ไฟล์ PDF ของรายงานสรุปผลประเมินอาจารย์วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ section 4 ภาคเรียนที่ 1/57 ของ อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย ไม่ปรากฎข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ประเมินค่ะ...ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อ. นิตย์ เนี่ยงน้อย Email aj_nitt@yahoo.com
 
เขียนเมื่อ   
05 มกราคม 2558   เวลา 13:18:02 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 05 มกราคม 2558 เวลา 17:07:59 น.
  เรียน อ.นิตย์
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วครับ รบกวนอาจารย์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF อีกครั้งครับ