ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การดูผลประเมิน และอื่นๆ
 
รายละเอียด
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช และสัตวศาสตร์ แต่ ปธ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ไม่สามารถดูคะแนนประเมินของสัตวศาสตร์ได้ โดยสถานะตอนนี้คือ ดร. กรรณิกา อัมพุช สถานะ ประธานหลักสูตร เกษตรศาสตร์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) รบกวนให้ทางเจ้าหน้าที่แก้ไขด้วยคะ 2. อาจารย์ผู้สอนบางท่าน มองไม่เห็นวิชาของตนเองในเมนูดูผลประเมิน ซึ่งจำเป็นต้องพิมพ์ออกมาแนบกับมคอ 5 ได้แก่ วิชาสัมมนาทางการเกษตร ของ อ.ราชาวดี และ อ.คมกฤษณ์ เป็นต้น แต่ปธหลักสูตรกลับมองเห็นคนเดียว 3. เนื่องจากมีเหตุผลจำเป็นที่ จะต้องทำหน้าปธหลักสูตรและรองวิชาการพร้อมกัน ซึ่งการเข้าถึงระบบ cms ของทั้ง 2 ตำแหน่งมันไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาพัฒนาระบบ เพราะคำตอบที่ได้คือ อาจารย์จะดูในโหมดใหนให้โทรมาแจ้งจะสลับให้ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีวิธีการอื่นที่โปรแกรมเมอร์สามารถทำได้มากกว่านี้
 
เขียนโดย    
กรรณิกา อัมพุช Email kannika77@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
09 มกราคม 2558   เวลา 08:11:35 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 12:42:52 น.
  เรียน อ.กรรณิกา
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและดำเนินการให้ครับ
ข้อ 1,2 อาจารย์สามารถเข้าดูคะแนนประเมินได้แล้วครับ
ข้อ 3 ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ปรับระบบให้ 1-2 วันครับ
ขอบคุณอาจารย์ที่แจ้งปัญหา ถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องในระบบเพิ่มเติม รบกวนอาจารย์แจ้งให้ทราบ ทาง สสว.จะได้ติดตามแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบดำเนินการให้ครับ