ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ขอบคุณมากค่ะ
 
รายละเอียด
เรียน ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล ดิฉันขอขอบคุณอาจารย์และสสว มากคะที่รีบดำเนินการแก้ไขให้อย่างทันทีในทุกประเด็น
 
เขียนโดย    
กรรณิกา อัมพุช Email kannika77@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
11 มกราคม 2558   เวลา 19:14:22 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 11:11:57 น.
  เรียน อ.กรรณิกา
ด้วยความยินดีครับ เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับ