ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
วันที่ส่งเอกสาร มคอ 3 ผิดพลาด
 
รายละเอียด
เวลาเข้าเมนูพิมพ์รายงานการส่งเอกสาร มคอ.3 เทอม 2/57 ของหลักสูตรคะ วันที่ที่ปรากฏเป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ทุกรายวิชาคะ รบกวนตรวจสอบระบบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
 
เขียนโดย    
กรรณิกา อัมพุช Email kannika77@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
12 มกราคม 2558   เวลา 07:46:59 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 11:12:48 น.
  เรียน อ.กรรณิกา
แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการตรวจสอบให้ครับ