ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไม่สามารถดูตารางเรียนนักศึกษาได้
 
รายละเอียด
เนื่องจากจะวางแผนนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำเป็นต้องตรวจวันเวลาและตารางเรียนของนักศึกษาค่ะ ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถดูได้ทั้งของนักศึกษาที่สอน และของที่ปรึกษาค่ะ รบกวนแก้ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
 
เขียนโดย    
อาจารย์ราชาวดี ยอดเศรณี Email rachawadee22@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
12 มกราคม 2558   เวลา 10:40:20 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 11:13:49 น.
  เรียน อ.ราชาวดี
แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและตรวจสอบให้อยู่ครับ