ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ขอเทราบผลประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
 
รายละเอียด
เนื่องจากในปีการศึกษาที่1/2557 ดิฉันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่1 หมู่เรียน2 จึงขอเพิ่มชื่อในระบบ เพื่อเข้าดูผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
 
เขียนโดย    
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม Email drsupatcha@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
04 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 10:02:02 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:28:25 น.
  เรียน อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ได้แจ้งหน้าที่ให้ดำเนินการให้แล้วครับ