ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ชื่ออาจารย์กุลินทร มณีวัฒนาไม่ถูกต้อง
 
รายละเอียด
ชื่ออาจารย์กุลินทร มณีวัฒนาไม่ถูกต้อง คือในระบบมีชื่ออาจารย์กุลินทร มณีวัฒนา 2 แบบ คือ "กุลินทร" และ "กุลินธร" รบกวนแก้จาก "ธ" เป็น "ท" คือจาก "กุลินธร" เป็น "กุลินทร" ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อาจารย์กุลินทร มณีวัฒนา Email kulintornm@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
04 กุมภาพันธ์ 2558   เวลา 10:04:26 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:06:53 น.
  เรียน อ.กุลินทร มณีวัฒนา
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ และให้ดำเนินการแก้ไขให้ครับ