ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
มีวิธีแจ้งให้ อ.ที่ส่งมคอ และต้องแก้ไข ได้หรือไม่
 
รายละเอียด
เวลายืนยันมคอ โดยประะานหลักสูตร นอกจากการแจ้ง อ.เจ้าของ มคอ ด้วยวาจาแล้ว มีวิธีใดที่จะแจ้งการแก้ไขให้ อ.เจ้าของวิชาได้บ้างหรือไม่
 
เขียนโดย    
สุนี Email sunnyth@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
06 เมษายน 2558   เวลา 23:16:50 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 08 เมษายน 2558 เวลา 13:10:37 น.
  เรียน อ.สุนี
ณ ตอนนี้การทำงานของระบบเมื่อมีการแก้ไขต้องแจ้งด้วยวาจาไปก่อนครับ ส่วนการแจ้งผ่านระบบจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาส่วนนี้เพิ่มเติมให้ครับ