ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ประธานหลักสูตรไม่สามารถยืนยันเกรดได้
 
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนประธานหลักสูตร เป็น ผศ.วรรณิภา พานิชกรกุล ณ ตอนนี้ สถานะในระบบยังเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ จึงยังไม่สามารถยืนยันเกรดของทุกรายวิชาในหลักสูตรได้ค่ะ
 
เขียนโดย    
ผศ.วรรณิภา พานิชกรกุล Email
 
เขียนเมื่อ   
27 พฤษภาคม 2558   เวลา 12:28:42 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:32:16 น.
  การยืนยันเกรด จะทำในระดับคณะครับ