ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ประธานหลักสูตรไม่สามารถยืนยันเกรดได้
 
รายละเอียด
ขอโทษค่ะที่เข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่มีปัญหาแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
ผศ.วรรณิภา พานิชกรกุล Email
 
เขียนเมื่อ   
27 พฤษภาคม 2558   เวลา 12:35:43 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:31:26 น.
  ครับ