ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้า CMS ของตัวเองไม่ได้
 
รายละเอียด
อ.สุธาสินี นิลแสง เข้า cms โดยใช้ pwd ของตัวเองไม่ได้ เหมือนจะมีการเปลี่ยน pwd ขอ ID และ Pwd ใหม่ เพื่อยืนยัน
 
เขียนโดย    
ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง Email s_nilsang@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
16 มิถุนายน 2558   เวลา 14:40:03 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 17:00:05 น.
  เรียน ผศ.ดร.สุธาสินี
ได้แก้ไขให้แล้วครับ ใช้ Username และ Password เป็นรหัสบัตรประชาชนทั้งคู่ครับ