ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้ารหัสตัวเองไม่ได้อีกแล้ว
 
รายละเอียด
ได้โทรแจ้ง และทางเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขให้แล้ว แต่วันนี้เข้าอีกครั้ง ด้วยรหัสของตัวเอง ก็พบว่ารหัสไม่ถูกต้องอีกแล้ว เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วจะส่ง มคอ.5 ได้อย่างไร ถ้าส่ง มคอ.5 ไม่ทันเวลา ไม่ใช่ความผิดของผู้สอนแล้วนะคะ
 
เขียนโดย    
สุธาสินี Email
 
เขียนเมื่อ   
18 มิถุนายน 2558   เวลา 18:04:29 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 11:32:39 น.
  เรียน ผศ.ดร.สุธาสินี
ผมทดลองเข้าโดยใช้ username และ password เป็น รหัสประชาชน ก็สามารถเข้าใช้งานได้ปกติครับ