ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายชื่อ นศ.ที่อยู่ในที่ปรึกษา
 
รายละเอียด
รายชื่อ นศ.ที่เป็น นศ.ที่อยู่ในที่ปรึกษา น่าจะผิดพลาด หรือ อย่างไร จากการตรวจสอบการให้การอนุมัติ ลงทะเบียน1/2558 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ ยืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาในที่ปรึกษา รหัสหมู่เรียน สาขาวิชา ประเภทนักศึกษา 1 551235901 สารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ เลือก 2 561247805 สาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ เลือก 3 571247802 สาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ เลือก 4 562247803 สาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือก ซึ่งผมเป็นอ.ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ไม่น่าจะให้คำปรึกษาหลักสูตรอื่นๆ (สาธารณสุขศาสตร์) ได้ดี เท่าอ.ประจำหลักสูตรนั้น
 
เขียนโดย    
เอก ศรีเชลียง Email sichaliang_a@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
15 กรกฏาคม 2558   เวลา 07:54:08 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 15 กรกฏาคม 2558 เวลา 19:07:53 น.
  เรียน ผศ.เอก
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ครับ ขอบคุณที่แจ้งปัญหาครับ