ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การจองรายวิชา 1/58
 
รายละเอียด
อ.ที่ปรึกษาต้องกดการจองรายวิชาของนศที่ปรึกษา แต่ในระบบไม่มีช่องให้กดเลยคะ
 
เขียนโดย    
คันธรส ภาผล คณะครุศาสตร์ Email koo_eik@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
16 กรกฏาคม 2558   เวลา 19:11:06 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 18 กรกฏาคม 2558 เวลา 19:00:32 น.
  เรียน อ.คันธรส ภาผล
ตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วครับ ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลครับ