ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้าระบบ CMS ไม่ได้
 
รายละเอียด
เข้ามาหน้าระบบ CMS แล้ว ใส่เลขประจำตัวบัตรประชาชนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าไปต่อได้ เครื่องแจ้งว่าไม่พบรหัสนี้
 
เขียนโดย    
นางสาวจันจิรา มูลหล้า Email ่ีjumi_aa@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
11 สิงหาคม 2558   เวลา 09:14:14 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 14:00:05 น.
  รบกวนอาจารย์ติดต่อ คุณพวงเพชร พวงทอง ด้วยครับ เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วยังไม่มีข้อมูลของอาจารย์ในฐานข้อมูลครับ