ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การกดอนุมัติการจองรายวิชา
 
รายละเอียด
เป็นปรึกษาของ นางสาวจุฑาศิริ ลวกไธสง 55181020107 ค่ะได้ทำการคลิกอนุมัติการลงทะเบียนทุกรายวิชาไปแล้วก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษามาแจ้งว่าไม่มีชื่อตนเองปรากฎในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อมาตรวจสอบในระบบ พบว่าในรายวิชานี้ขึ้นข้อความว่า รอการพิจารณาอนุมัติ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ...
 
เขียนโดย    
อ.นิตย์ เนี่ยงน้อย Email
 
เขียนเมื่อ   
25 สิงหาคม 2558   เวลา 20:49:44 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 01 กันยายน 2558 เวลา 06:02:12 น.
  เรียน อ.นิตย์
แจ้งหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วครับ