ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การแก้ไขการเช็คเวลาเรียน
 
รายละเอียด
เมื่อเช็คชื่อนักศึกษาและยืนยันแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ อยากให้ปรับระบบเพื่อสารมารถแก้ไขได้ ในกรณีเช็คชื่อทันทีเมื่อเข้าห้องเรียน นักศึกษามาสาย อาจารย์จะเช็คเป็นขาด แต่ตอนหลังนักศึกษามาเข้าเรียน อาจารย์ไม่สามารถแก้ไขมาเป็นสายได้ นักศึกษาจะถูกเช็คขาดโดยปริยาย ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ขอบคุณครับ
 
เขียนโดย    
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ Email chinnaphong@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
08 กันยายน 2558   เวลา 14:51:55 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 08 กันยายน 2558 เวลา 17:35:00 น.
  เรียน อ.ประพันธ์พงษ์
สามารถแก้ไขได้โดยการ เช็คชื่อ อีกครั้ง แล้วเลือก มา ขาด ลา สาย เฉพาะนักศึกษาคนนั้นๆ แล้วบันทุึกอีกครั้ง ระบบจะแก้ไขให้ครับ