ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การเข้าใช้แบบประเมินตนเองของ อ ที่ปรึกษา
 
รายละเอียด
ไม่สามารถเข้าไปทำแบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ค่ะ พอเข้าไปแล้วจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อ พัชรินทร์ สินธิพงษ์ Email nokarea@yahoo.com
 
เขียนเมื่อ   
09 ธันวาคม 2558   เวลา 10:36:21 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา 12:54:08 น.
  เรียน อ.พัชรินทร์
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เปิดระบบประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วครับ