ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้
 
รายละเอียด
นักศึกษา ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ หมู่เรียน 58B446406 แจ้งว่าเข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ค่ะ ขอตำแนะนำในการเข้าประเมินด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม Email drsupatcha@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
19 ธันวาคม 2558   เวลา 12:04:44 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 19:06:13 น.
  เรียน อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ได้ตรวจสอบและดำเนินการให้แล้วครับ