ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ผลการประเมินการสอน
 
รายละเอียด
ผลการประเมินการสอนใน CMS ของอาจารย์สมมารถ จุ้ยทอง ทำไมเป็นผลการประเมินการสอนของ อาจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง เปลี่ยนให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
 
เขียนโดย    
สมมารถ จุ้ยทอง Email Su_Jui2012@hotmail.co.th
 
เขียนเมื่อ   
02 มกราคม 2559   เวลา 09:13:39 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 02 มกราคม 2559 เวลา 11:29:17 น.
  เรียน อ.สมมารถ
จากการตรวจสอบสามารถดูผลประเมินได้ปกติครับ สาเหตุที่เกิดน่าจะมาจาก อ.ใช้งานต่อจาก อ.ดร.สุวรรณา โดยที่ยังไม่มีการ logout ออกจากระบบก่อน ทำให้มี session ค้างอยู่ครับ