ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายชื่อนักศึกษาไม่อยู่ในระบบ
 
รายละเอียด
57123240102 นางสาวกรรณิการ์ แสนเสน่ห์ ได้ลงทะเบียนวิชา3521103 หลักการบัญชี นักศึกษามาเรียนและเข้าสอบ ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อในระบบ ไม่สามารถกรอกคะแนนให้ได้ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ
 
เขียนโดย    
ธัชชัย จินต์แสวง Email cptaasso@yahoo.co.th
 
เขียนเมื่อ   
03 มกราคม 2559   เวลา 10:16:04 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 03 มกราคม 2559 เวลา 16:39:42 น.
  เรียน อ.ธัชชัย
จากการตรวจสอบพบว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกับ sec 03 ของ อาจารย์พัฒธณี ดวงเนตร ครับ รายชื่อจึงไม่ปรากฏใน sec 04 ครับ อาจารย์แจ้งให้นักศึกษามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนครับ