ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไม่มีรายวิชาที่สอนขึ้นในหน้าค้นหาตารางสอนของอาจารย์
 
รายละเอียด
ผม ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ ผู้ใช้งานระบบ หมายเลข 42065 อาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการค้นหาตารางสอน ภาคการศึกษา 2/2558 ภาคปกติ แต่หน้าระบบโชว์ว่า "ไม่พบข้อมูล" ทั้งที่ในภาคการศึกษานี้ ผมมีวิชาสอน 2 ห่องเรียน 1 รายวิชา รบกวนตรวจสอบด้วยครับ
 
เขียนโดย    
นพปฎล สุวรรณทรัพย์ Email suwannasap@yahoo.com
 
เขียนเมื่อ   
11 มกราคม 2559   เวลา 19:46:47 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 20:54:59 น.
  เรียน อ.ดร.นพปฎล
จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบให้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าทางคณะได้ส่งรายชื่อผู้สอน แทน อาจารย์พิเศษ มาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือยังครับ