ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ระบบ CMS ไม่ยอมให้แก้ไขคะแนน และตัดเกรดอัตโนมัติ
 
รายละเอียด
คีย์คะแนนรายวิชา 4143604 การบริหารงานสาธารณสุข Md และ Fn ไปแล้ว ต้องการแก้ไขคะแนน Md แต่ระบบไม่ยอมให้แก้ไขคะแนน Md และไม่ยอมตัดเกรดอัตโนมัติ (ยังอยู่ในขั้นตอน 1 และ 2 ยังไม่ได้กด 3 ยืนยันเกรดทุกคนเพื่อส่งคณะ
 
เขียนโดย    
อภิชัย คุณีพงษ์ Email apichai_noom@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
21 กุมภาพันธ์ 2559   เวลา 23:31:01 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07:30:04 น.
  เรียน อ.อภิชัย
กรณีแก้ไขคะแนน หลังจากที่มีการบันทึกไปแล้ว ให้เลือกใช้โหมด ไม่ใช้ ครับ แล้วแก้ไขคะแนนที่ต้องการ แล้วเลือกเกรด กดปุ่มบันทึกด้านข้าง แต่ถ้าต้องการให้คำนวนอัตโนมัติ หลังแก้คะแนนแล้วให้กลับมาที่โหมด ใช้ และกดปุ่มบันทึกด้านข้างครับ