ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การเข้าสู่ระบบ
 
รายละเอียด
ใส่security codeหลายครั้งก็เข้ายาก นานกว่าจะเข้าได้ บางทีเข้าไม่ได้
 
เขียนโดย    
กอบกุล สังขะมัลลิก Email
 
เขียนเมื่อ   
26 กุมภาพันธ์ 2559   เวลา 10:50:44 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:48:46 น.
  เรียน รศ.กอบกุล
ต้องขออภัยด้วยครับ ช่วงเช้าวันนี้กระแสไฟฟ้ากระชากที่ห้อง Server ศูนย์คอมพิวเตอร์ ในช่วงที่อาจารย์ใช้งานทำให้เกิดปัญหาเพราะ Server ของระบบมีปํญหาครับ ตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ