ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ไม่สามารถส่งผลการเรียนของนักศึกษาได้ เพราะเหตุใด
 
รายละเอียด
สวัสดีครับ ผมนายสมมารถ จุ้ยทอง เป็นอาจารย์พิเศษ ร่วมกับ ผศ.นิยม เชยกีวงษ์ สอนวิชา GE 104 ในภาคเรียนที่ 2/2558 นี้ บัดนี้ ได้จัดทำเกรดผลการเรียนนักศึกษาเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลผลการเรียนได้ โดยตอบกลับมาว่า "ไม่พบข้อมูล" ผมอยากทราบว่าจะทำอย่างไรต่อไป เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถส่งเกรดในครั้งนี้ได้ กรุณาช่วยเหลือด้วยครับ นักศึกษากำลังรอเกรดอยู่ และเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ขอบคุณครับ
 
เขียนโดย    
นายสมมารถ จุ้ยทอง โทร.0819913974 Email
 
เขียนเมื่อ   
27 พฤษภาคม 2559   เวลา 09:04:35 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายฉัตรชัย กาสี วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:24:52 น.
  สำรับวิชา GE104 มี 3 seciont อาจารย์ผู้สอนคือ นิยม+สมมารถ ในวิชานี้ต้องใช้รหัส อ.นิยมเป็นผู้กรอกเกรดครับ