ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การใช้ excel ในงานส่งเกรด
 
รายละเอียด
ผมพยายามจะใช้ข้อมูลใน excel ที่อยู่ในระบบส่งเกรด แต่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เนื่องจากตารางและคอลัมย์ไม่อำนวยให้ใช้งานครับ แม้กระทั่ง copy เพื่อมาสร้างpage ใหม่ก็ยังทำได้อย่างยุ่งยากครับ ผมว่าน่าจะปรับให้สามารถใช้งานได้ในการจะคำนวนคะแนนต่างๆ ครับ ขอบคุณครับ
 
เขียนโดย    
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ Email chinnaphong@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
02 มิถุนายน 2559   เวลา 15:50:36 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 03 มิถุนายน 2559 เวลา 14:33:04 น.
  เรียน อ.ประพันธ์พงษ์
แจ้งเจ้าหน้าทีรับทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อไปครับ
เพิมเติม - ได้ปรับไว้ในเมนูตารางสอนอาจารย์แล้วครับ จะแสดงเฉพาะ รหัสนักศึกษา และรายชื่อนักศึกษา