ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การอนุมติให้ลงทะเบียน
 
รายละเอียด
ระบบต้องทำการค้นหา เลือกเทอม สำหรับการอนุมตินศ.แต่ละคน หากมีนศ.30 คน ทำให้ช้ามาก
 
เขียนโดย    
อ.ไชย Email chai@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
09 กรกฏาคม 2559   เวลา 06:59:22 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 09 กรกฏาคม 2559 เวลา 19:34:27 น.
  เรียน อ.ไชย
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วครับ