ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้าระบบส่งเอกสารมคอ3-4-5-6 ไม่ได้
 
รายละเอียด
ไม่สามารถเข้าไปในระบบรับส่งเอกสารมคอ 3-4 ของภาคเรียนที่ 1/59 ได้ ต้องการเข้าไปอนุมัติมคอ และดูมคอ ไม่ได้ค่ะ
 
เขียนโดย    
sunee Email sunnyth@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
02 สิงหาคม 2559   เวลา 17:58:31 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 08 สิงหาคม 2559 เวลา 09:52:58 น.
  เรียน อ.สุนี
ต้องขออภัยด้วยครับ มีปัญหาที่ SERVER เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขอยู่ครับ