ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
อยากให้เพิ่ม comment ลงในระบบเช็คเวลาเรียน
 
รายละเอียด
เนื่องจากการเพิ่ม comment จะช่วยลดการใช้สมุดเล่มสีเขียวได้ เพราะจะได้ช่วยอาจารย์ผู้สอนจำว่าในแต่ละครั้งที่มาสอนสอนอะไรไปบ้างค่ะ โดยอาจเป็น comment แบบรวมห้อง หรือ comment เป็นรายบุคคล
 
เขียนโดย    
ณัตตยา เอี่ยมคง Email ืnuttaya.iam@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
18 ตุลาคม 2559   เวลา 13:15:41 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 16:30:03 น.
  เรียน อ.ณัตตยา
แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วครับ