ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ช่วยตรวจสอบชื่อ สกุลของอาจารย์ด้วยค่ะ
 
รายละเอียด
อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ สกุล สาสังข์ ค่ะ
 
เขียนโดย    
อ.เนตรนภา สาสังข์ Email natnapa_ple@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
02 พฤษภาคม 2560   เวลา 15:12:32 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 19:29:12 น.
  เรียน อ.เนตรนภา แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไขแล้วครับ