ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายชื่อนักศึกษาขาดหายและกรอกเกรดไม่ได้
 
รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบรายชื่อกลุ่มนักศึกษาป.เอกที่ลงเรียนรายวิชา VLE701 ภาคพิเศษ เทอม 3/2559 เนื่องจากหายไปคะ ทำให้ไม่สามารถกรอกเกรดทั้งหมดคะ รหัสหมู่เรียนที่ลงวิชานี้ คือ 59B746802 และ59B746501
 
เขียนโดย    
ดร.ธนกร Email tanagorn@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
12 กรกฏาคม 2560   เวลา 10:38:52 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 07:52:01 น.
  เรียน อ.ดร.ธนกร
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและดำเนินการแล้วครับ