ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
ปัญหาส่งมคอ.3ภาคพิเศษ1/60และยืนยันมคอ.5 ของ2/59
 
รายละเอียด
ศูนย์ภาษาไม่สามารถยืนยันการส่งมคอ.5ภาคปกติ รายวิชาอังกฤษพื้นฐานได้ เนื่องจากไม่มีตัวเลือกเทอม2/59ค่ะและ ไม่สามารถอัพไฟล์ส่งมคอ.3 วิชาอังกฤษพื้นฐานภาคพิเศษ 1/60 ได้ เมื่อคลิกส่งแล้วแม้ระบบจะตอบว่าเก็บไฟล์แล้วแต่มันจะเด้งกลับที่หน้าส่งมคอ. โดยแสดงผลว่ายังไม่ได้ส่งไฟล์ใดๆค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนโดย    
อจ.จิราภรณ์ Email chisensei.nihongo@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
30 กรกฏาคม 2560   เวลา 20:54:26 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 18:33:24 น.
  เรียน อ.จิราภรณ์
ได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแล้วครับ