ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
การจองวิชาเรียน
 
รายละเอียด
นศ.ไม่สามารถจองวิชาได้ครบตามแผน 1/60
 
เขียนโดย    
อ.ดร.พัณณกร สอนไว Email phannakorn.tone@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
06 สิงหาคม 2560   เวลา 22:09:46 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 06:39:32 น.
  เรียน อ.ดร.พัณณกร สอนไว
รบกวนอาจารย์ติดต่อคุณพวงเพชร เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วยครับ