ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายชื่อไม่ตรงตามห้อง
 
รายละเอียด
ตารางสอน รหัสวิชา 1104508 ซึ่งมี นศ. สองหมู่ ตามตารางระบุว่าเป็น Sec.1 แต่รายชื่อที่ปริ้นมาเป็นของSec.2 ค่ะ
 
เขียนโดย    
ดร.วราภรณ์ วราธิพร Email wendy1960_9@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
14 พฤศจิกายน 2560   เวลา 12:08:09 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:13:03 น.
  เรียน อ.ดร.วราภรณ์ วราธิพร
จากการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนศ. พบว่า นักศึกษาหมู่เรียนที่ 2 ทั้งหมู่ลงทะเบียนเรียนวันจันทร์ช่วงเช้าคือ sec 1 และ หมู่เรียนที่ 1 ทั้งหมู่ลงทะเบียนเรียนช่วงบ่ายคือ sec 2 ข้อมูลในตารางอาจารย์ถูกต้องแล้วครับ sec1 ไม่ได้หมายความว่าเป็นหมู่ 1 ครับ ขึ้นอยู่กับนักศึกษาที่มาลงทะเบียน อาจคละกันหมายหมู่มาเรียนก็ได้ครับ