ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
จองรายวิชา
 
รายละเอียด
นักศึกษารหัส ๕๘S๒๓๓๓๐๑ ไม่สามารถจองรายวิชาได้ครบ
 
เขียนโดย    
อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว Email phannakorn.tone@gmail.com
 
เขียนเมื่อ   
15 ธันวาคม 2560   เวลา 17:15:01 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 17:03:48 น.
  เรียน อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว
รบกวนอาจารย์ติดต่อคุณพวงเพ็ชร ด้วยครับ และขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ เพราะเท่าที่ผมเช็ค นศ หมุ่นี้มีรายวิชาตามแผน 6 รายวิชา ก็จองได้ครบ 6 วิชานะครับ