ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
เข้าใช้ระบบ Cms ไม่ได้
 
รายละเอียด
ไม่สามารถเข้าใช้ ระบบ Cms ระบบจะฟ้องการใส่พาสเวิรด์ไม่ถูกต้องตลอดวลา จึงไม่สามารถเข้าไปกดยืนยันการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และไม่สามารถดำเนินการส่ง มคอ.5 ได้
 
เขียนโดย    
อาจารย์นุสรา ไชยสาลี Email ืnpk_min07@hotmail.com
 
เขียนเมื่อ   
03 มกราคม 2561   เวลา 10:53:10 น.
 
คำตอบ
 
โดย    ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล วันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 20:19:44 น.
  เรียน อ.นุสรา
รบกวนอาจารย์ติดต่อ คุณฉัตรชัย เพื่อตรวจสอบหรือทำการ RESET PASSWORD ใหม่ครับ