ตั้งคำถาม / ดูคำถาม

คำถาม
 
หัวข้อ
รายชื่อนักศึกษาไม่ปรากฎในการเช็คเวลาเรียนนักศึกษา
 
รายละเอียด
รายชื่อนักศึกษาภาคเรียน2/2560ไม่ปรากฎในการเช็คเวลาเรียนนักศึกษาค่ะ
 
เขียนโดย    
นิตย์ เนี่ยงน้อย Email nit@vru.ac.th
 
เขียนเมื่อ   
12 มกราคม 2561   เวลา 12:36:09 น.
 
คำตอบ
 
โดย    นายวาทิต ทองมาก วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09:11:43 น.
  ให้ตรวจสอบว่านักศึกษาจองรายวิชาแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติหรือยังหรือนักศึกษาลงทะเบียนหรือยังนศ.มาถ้ายังไม่แสดงชื่อให้ตรวจสอบที่ฝ่านทะเบียนครับ